Chuẩn bị công nhận kết quả khảo nghiệm các giống ngô biến đổi gien

Chuẩn bị công nhận kết quả khảo nghiệm các giống ngô biến đổi gien 

Vụ Khoa học công nghệ - Bộ NN&PTNT; cho biết vẫn đang tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dự thảo thông tư về việc “Xác nhận cây trồng biến đổi gen (BĐG), sản phẩm cây trồng BĐG đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi” nhằm đảm bảo an toàn sinh học đối với sinh vật BĐG, mẫu vật di truyền và sản phẩm sinh vật BĐG.

 

Vụ này cũng cho biết, thời gian qua đã tổ chức các cuộc họp hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận cây trồng cũng như cây trồng BĐG của một số công ty nước ngoài như: Syngenta Việt Nam, Monsanto, Pionner Hi Bred.

 

Trên cơ sở kết luận của hội đồng, Bộ NN&PTNT; đã cấp giấy chứng nhận tạm thời cho lô hạt thương phẩm thuộc diện tích khảo nghiệm diện rộng đối với sản phẩm của Dekalb và Syngenta Việt Nam.

 

Hiện nay, các đơn vị triển khai khảo nghiệm cũng đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng An toàn sinh học của Bộ NN&PTNT; xem xét công nhận kết quả khảo nghiệm các giống ngô BĐG trong thời gian tới.

 

Nguyễn Tiến Dũng

Các bài viết liên quan