Liên hệ: 0948 677 750, 01286 444 244

câu hỏi hay Gửi câu hỏi tại đây!

Kinh nghiệm chăm sóc rau mùi trong điều kiện giá rét

XIn cho biết Kinh nghiệm chăm sóc rau mùi trong điều kiện giá rét?

--> xem chi tiết

Kỹ thuật nuôi ếch Thái Lan?

Khi nuôi nòng nọc hay bị ngửa bụng trắng rồi chết, không mọc đươc chân trước. ếch bố mẹ bị bụng đẩy nước+ói máu trong bụng ra rồi chết?

--> xem chi tiết

Những vấn đề cần lưu ý khi nuôi gà hậu bị

Xin cho biết để nuôi gà hậu bị đạt hiệu quả cao cần lưu ý những vấn đề gì?

--> xem chi tiết

Biện pháp để tăng năng suất và sản lượng nuôi heo nái sinh sản

Biện pháp nào để tăng năng suất và sản lượng nuôi heo nái sinh sản?

--> xem chi tiết

Xin cho biết, tại sao lợn (heo) đang nuôi lại bị vẹo mũi

Xin cho biết, tại sao lợn (heo) đang nuôi lại bị vẹo mũi? Đó là bệnh gì

--> xem chi tiết

Kỹ thuật để cà phê ra hoa tập trung

Cho biết kỹ thuật để cà phê ra hoa tập trung?

--> xem chi tiết