Kỳ đà 470.000đ/kG

Kỳ đà 470.000đ/kG

Liên hệ trang trại

KỲ ĐÀ GIỐNG LOẠI TỪ 0.6kG - 1kG GIÁ 470.000đ/kG

 

kỲ ĐÀ THỊT TỪ 1.8kG - 4kG GIÁ 380.000Đ - 550.000đ/kG

 

Anh Vinh: 0948 677 750

Các bài viết liên quan