Liên hệ: 0948 677 750, 01286 444 244

sản phẩm

Rắn hổ dện ,rắn ráo trâu, rắn long thừa

Liên hệ trang trại

RẮN GIỐNG LOẠI 0.6 - 1kG GIÁ BÁN 750.000Đ/kG

 

RẮN GIỐNG LOẠI 1.0kG - 1.5kG GIÁ BÁN 850.000đ/kG

 

RẮN GIỐNG SINH SẢN LOẠI TỪ 1.6 kG TRỞ LÊN GIÁ BÁN 900.000đ/KG

 

CHÚ Ý: ĐỐI VỚI RẮN BỐ MẸ SINH SẢN CHÚNG TÔI CUNG CẤP THEO TỶ LỆ:  2 CON RẮN CÁI + 1 CON RẮN ĐỰC (TÍNH THEO KILOGRAM)

 

Các sản phẩm cùng loại